ГҮЙДЭГ ЗАМТАЙ ТОР

Гүйдэг замтай тор нь үргэлж орж гарах шаардлагатай хаалга, цонхонд суурилуулж ашиглахад илүү тохиромжтой.

ДАВУУ ТАЛ

     

БАТ БӨХ
ЧАНАР

ДИЗАЙН БА МЕХАНИЗМЫН НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ

ОЛОН ТАЛТ
АШИГЛАЛТ

БАТАЛГААТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Search