ХУЙЛДАГ ТОР

Хуйлдаг тор нь хэрэгцээтэй үедээ нээж, хааж ашиглах, барилгын дээврийн цонхонд суурилуулж ашиглахад илүү тохиромжтой.

ДАВУУ ТАЛ

     

БАТ БӨХ
ЧАНАР

ДИЗАЙН БА МЕХАНИЗМЫН НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ

ОЛОН ТАЛТ
АШИГЛАЛТ

БАТАЛГААТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Search